Telefonische Beratung / Danışmanlık: 015778838313 (WhatsApp)

Aile Danışmalığı

Aile İçi İletişim Eksikliği

Aile içi iletişim giderek zayıflatmaktadır. Aile içinde kopukluğa yol açmıstır aynı evin içerisinde birbirine yabancılaşmaktadırlar.  kadın, erkek ve diğer aile bireyleri arasında kurulmuş sağlıklı bir iletişim kurulmalıdır. Baba ve anne arasında kurulmuş düzgün iletişim ailenin diğer bireylerine bir araya getirecektir. Eğer bağlantı başarılı olunmasssa aile birliğinin temelinde çatlaklar başlamıştır demektir.

“Nisa 35:  Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, her şeyin aslından haberdardır.”

 

Eşler Arası Diyalog

Evlilikte eşler arası iletişim evdeki huzuru getirir. Eşlerin birbirleriyle sürekli diyalog halinde olması, aralarındaki bağı güçlü ve sağlam kılar. Tutarlılıkları ve beraberlikleri daha zevk verici olur. İyi bir diyalog, eşlerin birbirlerine karşı güvenini, saygı  ve sevgilerini arttırır. Bundan bütün aile fertleri de faydalanır.

 

Evliliğe Hazırlık Dönemi

Evlenecek adaylar ömür böyu devam edecek hayat yoldasını bulması, bir yuva kurması ve çocuk sahibi olmasını sağlayacak evlilik, insan hayatını yönlendirmesini beraber karar verecekleri bir olaydır.

Evlilik kisiler arasında karşılıklı sorumluluk ve yükümlülük getirir. Sağlıklı bir evlilik için adaylar karşılıklı görüşerek ön anlaşma yapmalıdır.

Evlilik sürecinde bir Ömür boyu devam edecek sevgi, saygı ve dayanısma halinde teşkil etmelidirki sağlıklı bir evlilik yürütülsün bilinçli İnançlı, bir nesil ve toplumun temeli olan aile ancak namuslu, ahlaklı, olan bir ailede yetişen, insanlığa en büyük hediyesidir  buda ancak temelinde sevgiye saygıya dayalı evliliklerin eseridir.